Kancelaria adwokacka Warszawa

Adwokat Kamila Osica - Miładowska

W czym się specjalizuję


Prawo lokalowe

Bardzo ważną dziedziną prawa w mojej praktyce zawodowej jest prawo lokalowe. Udzielam pomocy prawnej w zakresie m.in.:


 • ubiegania się o najem lokali komunalnych i socjalnych, w tym reprezentacja w sprawach z wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej przed organami dzielnic,
 • sporządzania skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwały zarządów dzielnic odmawiających udzielenia pomocy mieszkaniowej, oraz reprezentacji przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym,
 • kierowania powództw o ustalenie istnienia stosunku najmu, wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy oraz reprezentowania przez sądami powszechnymi,
 • kwestionowania spełniania przez lokale socjalne oferowane przez m.st. Warszawa ustawowych kryteriów lokali socjalnych,
 • kierowanie powództw o naruszenie dóbr osobistych i zadośćuczynienie w związku ze stanem wynajmowanych przez m.st. Warszawę lokali komunalnych i socjalnych,
 • opiniowania umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • sporządzanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

W zakresie prawa lokalowego doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując przez dekadę pro publico bono na rzecz Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów im. Jolanty Brzeskiej oraz świadcząc pomoc prawną w tym zakresie w ramach prowadzonej praktyki.Pozostałe zakresy, w których udzielam pomocy prawnej to:

Prawo cywilne

 • opiniowanie i sporządzanie umów,
 • roszczenia za szkody majątkowe i zadośćuczynienia w związku z wypadkami, błędami medycznymi, przyjmowaniem leków z listy leków wycofanych z obrotu ogłaszanych przez GIF,
 • ochrona dóbr osobistych.

Prawo rodzinne

 • rozwody, podziały majątku, sprawy opiekuńcze, alimenty.

Prawo spadkowe

 • stwierdzenia nabycia praw do spadku, podważanie testamentów, zachowków, dział spadku.

Praw spółdzielni mieszkaniowych

 • reprezentacja spółdzielców i właścicieli lokali przed spółdzielniami mieszkaniowymi, w tym rozliczenia ze spółdzielnia mieszkaniową po zbyciu lokalu po utracie spółdzielczych praw do lokali,

W zakres pomocy prawnej wchodzi udzielanie porad prawnych, sporządzanie i opiniowanie umów, reprezentacja na etapie postępowania polubownego i sądowego.

W sprawach gospodarczych, obsługa przedsiębiorców prowadzona jest we współpracy z Kancelarią Adwokacka Adwokat Katarzyny Moczybrodzkiej.

Kontakt do kancelarii


Kancelaria adwokacka mieściła się na warszawskim Grochowie (Praga Południe, Warszawa), gdzie została przeniesiona z budynku Universamu Grochów.
Od czerwca 2020 roku nową siedzibą kancelarii jest Warszawa Ursynów. Istnieje ciągle możliwość umówienia spotkania na Pradze Południe - przy ulicy Genewskiej 6 (Saska Kępa)

Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamila Osica-Miładowska
ul. Zamiany 8 LU 202
02-786 Warszawa
NIP: 951–194–78-92
Regon: 016292272


 tel.: +48 509 959 444
 e-mail: k.osica@kancelariaosica.pl